Bli økologisk rapsprodusent

 • Fordeler ved dyrking av høstraps

 • - God inntjening per dekar
 • - God ettergrøde med høyt proteininnhold
 • - Svært positiv effekt på jordstruktur
 •  

Forgrøde sammenligning raps og korn. Raps som forgrøde gir:

 • - 3 - 8 kg nitrogen pr daa. Det gjør det lettere å klare proteinkravet i mathvete året etter.

 • - 120 kg meravling i øko høsthvete året etter (Svenske gj.snittstall). Større effekt i tørre år pga. økt rotmasse.

 • -Stor positiv effekt på jordstruktur. Holder ofte med lite jordarbeiding.

 • - Sanerer vekstfølgesykdommer på korn.

 • - Gir god tid/mulighet til å etablere høstkorn og evt. bekjempe rotugras.

Gode dekningsbidrag

Dyrking av høstraps kan gi deg som produsent svært gode dekningsbidrag per dekar

Se vår erfaringsbaserte kalkyle fra sesongen 2022 til høyre

Det er her det avgjøres

Det sies at godt forarbeid er halve jobben. Vi har sett at god etablering av rapsen er den klart viktigste faktoren for en stor avling

Under har vi samlet noen sentrale punkter om det å dyrke raps:

Informasjon om dyrkningsteknikk

 • - Såmengde 35 – 50 planter pr m2. 150 – 300 gram pr daa.
 • - Såtidspunkt 1.august. 40 kr pr dag /daa. for utsatt såtid etter dette.
 • - Viktig med god jordkontakt og fuktighet rundt frøet. Gjerne tromle før og etter såing.
 • - Raps er enkel å forsyne med nitrogen. Kan ta opp hele N behovet på høsten.
 •  
 •  
 • - Snegler bekjempes med sneglemiddel. Godkjent for øko.
 • - Spillfrø skal spire før dyp jordarbeiding. Kun grunn harving etter tresking.
 • - 6 års vekstskifte for å unngå klumprot og andre sykdommer.
 • - Skadedyr, elg og rådyr; Kan holdes borte fra åkeren med såpe?
Skal du levere økologisk raps høsten 2023, send oss gjerne en mail på post@okoraps.no og ring Thorbjørn når det nærmer seg levering. Det gjør planlegging og estimater lettere for oss.
Ønsker du informasjon om pris, send oss gjerne en mail om det.
Vi ønsker også flere produsenter. Vurderer du å så økologisk høstraps sommeren 2023, vil vi gjerne høre fra deg. Send oss gjerne en mail på post@okoraps.no
 • Norsk Økoraps:
 • - Foredler økologisk raps til matolje og proteinfòr
 • - Tar imot raps rett fra jordet eller etter tørking og lagring
 • - Analysering og oppgjør skjer via Eurofins og Strand Unikorn
 • - Gir deg mulighet til å kjøpe tilbake proteinrik rapskake i storsekk.

Tlf Thorbjørn Lund

908 33 355

Tlf Ståle Solberg

915 88 186

Addresse

Skalleåsveien 297, 1892 Degernes

Åpningstider vekt levering (Kopla Rakkestad)

Mandag, onsdag og fredag 07.30 - 15.00 Tirsdag og torsdag ca 12.30 - 19.30.

NB! Det er viktig å være på vekt minimum 1 time før stengetid, slik at vi også rekker å veie ut igjen ved levering.